شروع دومین تورنمنت ۱۰روزه سطح جنگ آموز

دومین تورنمنت سطح جنگ آموز از ۲۶ فروردین ۹۵ به مدت ۱۰ روز در حال برگزاریست. برای برنده نهایی این تورنمنت جایزه نقدی ۲۰۰۰۰۰ ریالی در نظر گرفته شده است. جنگجویان سطح جنگ آموز بازی «لبخند پیروزی» با شرکت در این تورنمنت می توانند برای کسب جایزه برنده نهایی به رقابت بپردازند.شروع تورنمنت ۳ روزه ۲۵ فروردین ۹۵ در سطح مبتدی

تورنمنت ۳ روزه بازی آنلاین «لبخند پیروزی» از ۲۵ فروردین ۹۵ در حال برگزاریست. با شرکت دادن جنگجوهای سطح مبتدی خود در این دوره از تورنمنت شانس خود را برای برد جایزه نقدی ۲۰۰۰۰۰ ریالی امتحان کنید.

  

مشاهده وضعیت جنگجو درگروه و تورنمنت فعال در بازی آنلاین «لبخند پیروزی»

http://victorysmile.ir

در بخش آمار تورنمنت منتخب می‌توانید آمار وضعیت خود در گروه و تورنمنت فعال را در  بازی آنلاین «لبخند پیروزی» مشاهده کنید و از نتیجه آخرین مبارزه جنگجوی خود مطلع شوید. برای شرکت در یک گروه از تورنمنت، گزینه «شرکت در گروه» را انتخاب کنید. زمانی که جنگجوی شما در گروهی شرکت کرده باشد، گزینه […]