بسته شدن زود هنگام تورنمنت عید قربان

به دلیل گزارشات رسیده که حاکی از تخلفات گسترده بازیکنان در تورنمنت عید قربان و تشکیل تیم های مختلف برای ایجاد اختلال در روند بازی(که مخالف قوانین می باشد) است، تورنمنت عید قربان پیش از موعد مقرر، هم اکنون بسته شده است تا logها و رویدادهای ثبت شده بررسی شوند. نتیجه نهایی تورنمنت بعد از […]