انصراف و یا خروج جنگجو از تورنمنت فعال

http://victorysmile.ir

در بخش «تورنمنت منتخب» بازی «لبخند پیروزی» می توانید تمامی اطلاعات تورنمنت انتخابی جنگجوی خود را بعد از ثبت نام در تورنمنت مشاهده کنید. همچنین می‌توانید در صورت فعال بودن گزینه «خروج»، جنگجوی خود را از تورنمنت خارج نمایید. توجه داشته باشید جنگجو در صورتی می‌تواند از یک تورنمنت خارج شود که یا در گروهی […]