شروع تورنمنت ۵ روزه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی بازی «لبخند پیروزی» از ۶ اردیبهشت ۹۵ در حال برگزاریست. جنگجویان سطح مبتدی ۵ روز فرصت دارند تا در این تورنمنت ثبت نام کرده و به رقابت با یکدیگر بپردازند. همانند تورنمنت های قبلی به برنده نهایی جایزه نقدی ۲۰۰۰۰۰ ریالی داده خواهد شد.  معرفی بخش آمار در بازی آنلاین «لبخند پیروزی»

برای اطلاع از آمار و وضعیت تورنمنت ها و جنگجوها می توان به بخش آمار بازی «لبخند پیروزی» مراجعه کرد.«آمار» خود از پنج بخش قهرمان، جنگجو، تورنمنت ها، تورنمنت های من و اعضا مجلس مشورتی تشکیل شده است. با انتخاب هر کدام از این بخش ها اطلاعات و آمار مربوط به هر کدام نمایش داده […]

 

شروع تورنمنت ۳ روزه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح مبتدی

با شروع تورنمنتی دیگر از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح مبتدی، جنگجویان این سطح می توانند ۳ روز به رقابت با یکدیگر بپردازند و با مجهز کردن جنگجویان خود در بازی آنلاین «لبخند پیروزی» شانس خود را برای برد جایزه نقدی این دوره امتحان کنند.