شروع تورنمنت ۱۴ روزه ۱۵ تیر ۹۵ در سطح جنگ آموز

تورنمنت دیگری در سطح جنگ آموز از ۱۵تیر ۹۵ به مدت ۱۴ روز تا ساعاتی دیگر آغاز می گردد. جنگجویان این سطح از بازی «لبخند پیروزی» می توانند با ثبت نام در این تورنمنت و شرکت در رقابت ها شانس خود را برای برد جایزه امتحان کنند.