تغییرات بخش انتخاب اسلحه و معجون در بازی لبخند پیروزی

بازی آنلاین «لبخند پیروزی» با بروز رسانی و اعمال تغییراتی در بخش انتخاب اسلحه و معجون این بخش را آسانتر و سریعتر از قبل برای جنگجویان نموده است. بنابراین از این پس امکان خرید و استفاده این بخش با یک کلیک امکان پذیر است.  شروع تورنمنت ۱۴ روزه از ۱۹ خرداد ۹۵ در سطح مبتدی

تورنمنت جدیدی در سطح مبتدی از ۱۹ خرداد ۹۵ به مدت ۱۴روز در حال برگزاریست. این تورنمنت در گروه های ۸ نفره برگزار می شود. از طرف بازی «لبخند پیروزی» به برنده نهایی جایزه ۵۰۰۰۰۰ ریالی تعلق می گیرد.

 

شروع تورنمنت ۱۴ روزه ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ در سطح جنگ آموز

تورنمنتی دیگر در سطح جنگ آموز  از تاریخ ۱۸ خرداد ۹۵ آغاز شده و به مدت ۱۴ روز ادامه دارد این تورنمنت در تاریخ ۱ تیر ۹۵ به پایان خواهد رسید جنگجویان عزیز سطح جنگ آموز می توانند در این مدت به رقابت با یکدیگر بپردازند. از طرف بازی «لبخند پیروزی» جایزه نقدی ۵۰۰۰۰۰ریالی به […]