زریگ های مصرف شده و خریداری شده در بازی «لبخند پیروزی»

هزینه، درآمد و خرید در بازی لبخند پیروزی

با کلیک بر روی واحد پولی بازی «زریگ» شما می​توانید  هزینه ها، درآمدها و خریدهای انجام شده در بازی «لبخند پیروزی» را با جزئیات مشاهده نمایید. تمام زریگ های مصرف شده در بازی آنلاین «لبخند پیروزی» در بخش هزینه ها نمایش داده می شود.  زریگ ها و جایزه های  بدست آمده از بازی که به […]