شروع تورنمنت ۷ روزه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ سطح مبتدی

تورنمنت ۷ روزه ۲۶ تیر ۹۵ در حال برگزاریست. این تورنمنت در سطح مبتدی و در گروه های ۸ نفره برگزار می گردد. از طرف بازی آنلاین «لبخند پیروزی» برای برنده نهایی این تورنمت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عنوان جایزه پرداخت میگردد.

 

شروع تورنمنت ۴ روزه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح مبتدی

تورنمنتی دیگر به مدت ۴ روزه در سطح مبتدی از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۹۵ در حال برگزاریست. جنگجویان این سطح با مجهز کردن خود میتوانند در گروه های ۸ نفره به رقابت با یکدیگر بپردازند.از طرف بازی آنلاین «لبخند پیروزی» به برنده این تورنمنت جایزه نقدی به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال پرداخت میگردد.شروع تورنمنت ۳ روزه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سطح مبتدی

با شروع تورنمنتی دیگر در سطح مبتدی از ۱۱ اردیبهشت ۹۵ جنگجویان این سطح از بازی آنلاین «لبخند پیروزی» فرصت دارند برای برد جایزه نقدی، ۳ روز به رقابت با یکدیگر بپردازند. دوستان می توانند برای بالا بردن شانس برنده شدن، جنگجویان خود را با استفاده از اسلحه، معجون ها و پوشش های محافظ مجهز […]