پیشنهاد برای بهبود بازی

بازی «لبخند پیروزی» پذیرای نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود بازی است. شما می توانید با ارائه پیشنهادات سازنده، به ارتقای کیفی سطح بازی کمک نمایید. همچنین می توانید در صورت مشاهده هرگونه اشکال در عملکرد بازی، آن را به تیم فنی اعلام نمایید تا بررسی شود و در صورت تاثیرگذار بودن اشکال بیان شده […]بازی آنلاین لبخند پیروزی

victorysmile.ir

بازی آنلاین لبخند پیروزی به صورت آزمایشی شروع به کار نمود. با اتمام کار طراحی و ساخت بازی آنلاین «لبخند پیروزی»، بازی در معرض نمایش عموم قرار گرفت تا در ابتدای کار به صورت آزمایشی اجرا شود. http://www.victorysmile.ir